Ples energije

Buđenje svesti o energetskom telu u svim pozama predstvalja početak razvoja unutrašnje prakse joge,

Nataraja

 Odlomak iz kjnige Gange Vajta „Joga izvan verovanja“ (u pripremi).

            Nauka je dramatično pokazala kako energija i materija pripadaju istom spektru.  Poput čestica i talasa, ovo dvoje zapravo predstavlja jedan odnos, koji moderna fizika označava kao “polje”. Sav život može se sagledati kao ples univerzlnog energetskog polja. Osnova hate, joge koja balansira suprotnost sunca i meseca, počiva na ovom transformativnom plesu.  Mitski izvor joge transformacije je bog Šiva, koji je simbolički veliki plesač koji pleše u vatrenom krugu. Predstava božanstva koje pleše odnosi se na kosmički ples energije, rođenja, smrti i preobraženja. Ono što dospe u vatru, promeni se.  Učenje o kretanju i toku energije jedan je od glavnih principa hata joge.

Energetsko telo

 

U praksi joge možemo da iskusimo kako fizičke, tako i nefizičke forme energije. Fizičke forme uključuju više energetskih polja: metaboličko, elektromagnetsko, gravitaciono, termičko. Nefizičke forme energije su kretanje prane, ili životne sile, isceljujuće energije, osećaja blagostanja, kao i tok svesti, pažnje i svesnosti. U pozi trougao, na primer, električna struja i svest teku napred-nazad od mozga do mišića kroz celo telo. Osećaj podizanja potiče od pritiskanja stopala na zemlju, i sreće se s jednakim osećajem spuštanja suprotnog smera. Možemo učiniti da osećaj blagostanja i praničke energije poteče telom, a da se mentalna koncentracija pomera s mesta na mesto, dok pažnja posmatra sve delove tela istovremeno. Sve ovo može se nazvati svesnošću energetskog tela. Svest o energetskom telu u svim pozama predstvalja početak razvoja unutrašnje prakse joge.

Svaka poza ima svoje važne strukturalne principe, poravnanje i kineziologiju, a jednako je važno pored ovih mehaničkih aspekata asane upoznati unutrašnje kretanje energije. Mišići i kosti su povezani i aktiviraju se zahvaljujući toku energije. Praksa može da postane obuhvatnija i dublja kada je proširimo van pažnje na spoljašnju formu, uključivanjem pažnje i naglaska na kvalitet energije i osećaja u pozama. Nije samo bitno koliko daleko dospemo u pozi, već i koliko se poboljšava kvalitet energetskog toka. Energetski tokovi se mogu pojačavati, učiniti da budu dinamičniji. Može se povećati intenzitet energetskih struja kroz nerve, i poboljšati isceljujući kvalitet. Ova dinamika i korisni efekti čine da joga bude delotvornija i da pruža više zadovoljstva.

Posmatrao sam prijateljicu kako neobavezno radi jogu dok gleda televiziju. Video sam da se muči da dublje uđe u savijanje napred. Ponudio sam da iznesem svoje viđenje. Odmah je odgovorila: “Ne, ne, boleće. Kruta sam, ne mogu više!” Rekao sam joj da se moja sugestija ne odnosi na to da premašuje svoje granice, već na razvijanje dubljeg unutrašnjeg kvaliteta. Napeto je odgovorila kako već čini sve što može. Zapazio sam njen otpor i strah, i rekao joj da popusti u pozi, da ne poseže daleko. Pokušavala je da dohvati nožne prste, predložio sam joj da uhvati skočne zglobove. Kada je prestala da se bori, mogao sam da joj kažem da podigne grudi, izduži torzo i opusti ramena kako bi otpustila napetost u predelu vrata. Imajući na umu njen strah i otpor, doveo sam je u varijaciju poze gde je mogla da oseti dobar energetski tok u nogama i duž kičme, i gde je mogla da iskusi opšti osećaj blagostanja u pozi. Prvi put je na taj način uradila asanu. Mislila je da uvek mora da ide do maksimuma, pomerajući poslednju granicu. Ponekad može biti korisno pomerati granicu fleksibilnosti ili snage, ali podjednako je važno, ako ne i važnije, da se redovna praksa kreće u opsegu koji pruža zadovoljstvo, u okviru sposobnosti da se fokusira na bolje osećanje unutrašnjih tokova energije. Oba pristupa su korisni, i imaju različita ishodišta.

Uzlazni i silazni tok energije

 

            Telo ima dva glavna smera energije: uzlazni i slazni. U mladosti uzlazna energija raste i dostiže vrhunac, poput biljke koja seže prema suncu. Deca kao da imaju nepresušan izvor energije. Stalno su u pokretu, nekada se prosto odbijaju od zidova, i često im kažemo da se smire. Decu je teško smiriti, a starije je teško pokrenuti. U mladosti rastemo, dižemo se i razvijamo. Idealno, u zrelo doba dve se energije izbalansiraju. Starenjem opada uzlazna energja, i više na nas deluje silazni smer sile zemljine teže. Telo počinje da se smanjuje, savija, poguruje. U materici smo poput semena, telo u položaju embriona čeka da raste i razvija se, potom tokom mladosti cveta. Kako postajemo stariji, tako naša tela naginju savijanju i skupljanju natrag, prema materici. Mnogi stariji ljudi ne mogu da stoje uspravno. Povijeni su u kolenima, u struku, poguren im je gornji deo kičme, često im je za oslonac potreban štap. Telo u starenju svija se prema položaju embriona. Ovaj obrazac se uz pomoć joge može promeniti,  ili barem značajno usporiti.

Uzlaznu energiju treba tokom prakse negovati i ojačavati. Silazna enerija, pomognuta gravitacijom, vodi računa sama o sebi. Gravitacija je, u osnovi, polje kompresije. Ona naše telo vuče na dole, kompresuje ga. Struktura naših fizičkih tela evoluirala je tako da se podiže i pruža suprotno od gravitacije. U mnogim asanam stvara se  dodatno polje energije i pokreta suprotnog smera, i u saglasnosti s gravirtacijom. Gravitacija ima veiku ulogu u procesu starenja, u slabosti i oronulosti, no ona nije naš neprijatelj. Videli smo kako se naša zavisnost od gravitacije pokazala u fizičkim problemima s kojima su suočeni astronauti u bestežinskom stanju. Duži boravak u bestežinski stanju učinio bi da im mišići atrofiraju a kosti da se dekalcifikuju, ukoliko ne vežbaju izometrijske vežbe i vežbe s oprugama. Naše telo zahteva dinamičko polje protiv kojeg će da radi i u koje će da se ukoreni kako bi funkcionisalo kako valja. Gravitacija je prijatelj.

Jednostavan eksperiment će vam pokazati kako da postanete svesni svog funkcionisanja u gravitacionom polju,  i kako uzlazne i silazne sile deluju zajedno. Stanite u osnovni stajaći položaj, paralelnih, malo razmaknutih stopala. Neznatno savijte kolena i povijte kučmu, dozvoljavajući da se i ramena i vrat pognu. Zapazite kako se osećate, i povećanje povlačenja na dole. Zapazite takođe promenu u svesnosti. Potom počnite da pritiskate stopalim pod. To pritiskanje je zapravo podizanje energije mišića koja je nastala biomehanički. Upotrebite osećaj podizanja da ispravite kolena, pa nastavite podizanje kroz kukove i kičmu, dok ne stojite što je moguće uspravnije. Na kraju podignite grudi i dopustite da se ramena zarotiraju nazad. Zapazite ponovo razliku u svesnosti i kako se osećate. Zadržite položaj i nastavite da pritiskate kroz stopala kako biste pojačali uzlazni tok energije. Čak i kada prestane da pritiskate, trbalo bi da osetite uzlazni tok.

Kao dodatni eksperiment, pozi dodajte mula bandu (mula bandha), kontrakciju  i podizanje čmarnih sfinktera. Vidite da li možete da zapazite razliku u ulaznoj energiji. Potom dodajte i svesno disanje. Pri udahu osetite podizanje, tokom izdaha održite podizanje dopuštajući energiji da cirkuliše. Uđaji disanje će dodatno pojačati efekat. Ove tehnike mogu se primeniti u praktikovanju mnogih asana. Održavanje navedene stajaće poze statičnom dok se stvara unutrašnji, uzlazni tok energije, stvara ono što zovem “stojećim talasom” u telu.

Stojeći talasi

 

            Stojeći talasi su osnovni dinamčki struktiralni obrazac univezuma. To su neputujući talasi ili vibracija stalne talasne dužine i frekvencije. Drugim rečima, njima se kreće mnogo energije, ali izgledaju kao da su nepomični. Kada reke naiđe na neravninu u svom koritu, ili na stenu, stvara se stojeći talas čije je teme usmereno uzvodno. Izgleda kao velika masa vode, i deluje relativno mirno i stabilno dok reka bukvalno kulja kroz njega. Jak vetar preko planinskog vrha  stvara stojeći talas u vazdušnom toku, koji često ima oblik eliptičnog oblaka.

Asane su, na izvestan način, stojeći talasi. Energija može da se dinamično kreće kroz telo čak iako se poza drži statično. Stojeći talasi izgledaju kao da su nepomični, ali u njima je kretanje neprestano.  Oni pokazuju delikatan među odnos suprotnosti statike i dinamike uravnoteženih u vremenu. U drevnim jogičkim spisima stoji: “Jogi je onaj koji vidi pokret u mirovanju, i mirovanje u pokretu.” Stvaranje, upravljanje stojećim talasima i surfovanje unutrašnjim talasima energije, jedan je od načina da se ovo iskusi. Postoji nepomičnost asane s unutrašnjom dinamikom kretanja energije. Kontrast joj je nepomičnost pažnje i svesnosti u dinamičnom pokretu asane i energije. Fizički stojeći talas može da se stvori balansiranjem suprotnih unutrašnjih tenzija i uravnotežavanjem odnosa snage i fleksibilnosti. Oni donose osećaj unutrašnje snage i dobrobiti, a pozi daju smisao celovitosti. Pronalaženje  navedenog   je otkrovenje koje praksu značajno unapređuje.

Linije energije

 

Koncept linija energije odnosi se na namerno stvaranje tokova energije duž kanala ili pravaca tela. Vežbanje i razvijanje linija energije u joga pozama profinjuje i povećava korisna dejstva poza. Jogi Džoel Kramer koji je definisao ovaj koncept, kaže o njemu: “Linije energije su vibrantni tokovi koji se kreću u različitim smerovima u zavisnosti od date poze.  Intenzitet ovih tokova u nervima može se kontrolisati mišićima, i oseća se kao kretanje ka spolja.”

Usmereni energetski tok možete lako iskusiti u stojećem položaju. Podignite ruke sa strane, paralaleo s tlom. Protegnite i izdužite ruke od sebe. Možete da iskusite osećaj rastezanja potekao od energetskih linija koje se kreću kroz ruke. Ovaj tok može da se pojača ako ruke protežete sve do vrhova prstiju, pa čak i dalje, do zidova prostorije, bez prekidanja ili savijanja zglobova. Taj pokret istezanja energizuje ruke i oživljuje ih, istovremeno otvara vrat i ramena. Zatim počnite da pritiskate kroz stopala sve dok ne osetite linije energije koje se kreću u pod i iz njega. Probajte da dopustite da se ovaj tok odozdo poveže i protekne  kroz tokove linija ruku. Povezivanje i spajanje različitih energetskih tokova stvara pojačava korisne efekte i pozi daje strukturalni integritet. Sve poze imaju ove linje i tokove koje treba otkriti i s kojima treba raditi. Ne povećavajte tok do tačke napetosti, preteranog napora ili kontrakcije. Linije energije će vam pomoći da se poravnate  i da poze prilagodite,  jer kada se oseća da je tok dobar i da mu je unutrašnje kretanje slobodno, poza je obično dobro poravnata.

Pored pokretanja linija energije kroz udove i torzo, želite da takođe iskusite opšti osećaj kretanja čitavog energetskog tela. U uvrtanjima, na primer, energetsko telo oseća kao da se uvrće. U izvijanjima unazad, i ono oseća kao da se izvija. Kada se vide na videu ili na fotografiji, učenici se često iznenade jer su imali osećaj da su se izvili više nego što slika pokazuje. Razlog tome je što više od fizičkog tela koje se zapravo  pokreće, osećaju pokret energetskog tela. To sam otkrio po fotografiji asane koju sam upravo uradio. Hteo sam da vidim koliko se izvijam unazad, te sam zamolio prijatelja da me fotografiše. Osećao sam da se izvijam mnogo više nego što je poza na fotografiji pokazivala. Eksperimentišući, shvatio sam da se moje energetsko telo izvija mnogo više od fizičkog. Dobro je kada smo u stanju da osetimo taj nefizički pokret, da ga koristimo i naglašavamo u pozama. Bez obzira da li u pozu možete fizički u potpunosti da uđete, vi možete da pokrenete odgovarajuću unutrašnju energiju. Taj unutarnji pokret stvara i održava fizičku strukturu i podršku i, vremenom, moći ćete da u pozu uđete dublje. Zapravo tok energije prethodi i kontroliše sve fizičke pokrete.

Odžavanje energije aktivnom čini vaše telo živim i vitalnim u pozanam, i produžava  mladolikost. Svesnost i držanje koje razvijate preneće se iz prakse joge u svakodnevni život. Naučimo da hodamo uspravnije, da držimo kičmu gipkom i pravom, i da održavamo energetske kanale otvorenima tokom celog dana. Posledice gravitacije i starenja se balansiraju, povećava nam se vitalnost. Podizanje energije, pomoći će da se i vi podignete. Smeh podiže duh, i ukazuje da vaša energija teče nagore. Jedan od ciljeva joge je alhemijska transformacija od lošeg, teškog, tuge i letargije, do dobrog, srećnog, raspoloženog, energičnog i bistrog.

Povlačenje energije

 

Često smo koncentrisani na stvaranje i slanje energije u određene delove tela. Učenje kako da povučemo energiju druga je, ali isto toliko važna, strana medalje. Možete da naučite da povučete energiju iz uda ili nekog dela tela. Kada pozu izvodite pasivnije, energija se povlači i ud se pokreće ili proteže. U savijanju napred, na primer, umesto da se energizuju, nožni mišića mogu da budu pasivni, energija iz njih povučena, a onda da se mišiće rastegnu uz pomoć ruku i težine trupa. Šavasana (savasana),  mrvac poza, prestavlja ultimativno povlačenje energije. Učite i razvijate sposobnost da svesno povučete energiju i svesnu pažnju iz svakog dela tela. Do potpunog povlačenja energije dolazi prirodno dok spavamo, ali u šavasani, kada se jednom nauči, ono predstavlja razvijenu sposobnost koja omogućava da obnovite i dopunite energetsko i fizičko telo u vrlo kratkom vremenskom roku.

Mentalna energija

 

Razumevanje plesa energije uključuje i senzitivnot i svesnost kako određeni misaoni obrasci, osećanja i mentalna energija mogu da vas spuste ili podignu, da vam obore životnu snagu do slabosti, letargije pa čak i bolesti. Uočavanjem porasta i preuzimanja dominacije silaznih tendencija, možete da naučite da stvorite unutrašnju pozitivnu mentalnu snagu i da ih preobratite u uzlaznu energiju. Transformacija mora da bude izbalansirana, da dopusti da prirodni ritam relaksacije, pasivnosti i neaktivnosti teče u svom normalnom ciklusu svakodnevnog života. Jednostavna mera uzlazne i silazne psihološke energije je osmeh i mrštenje. Osmeh, naravno, podiže našu energiju i vibraciju. Svi bismo mogli da naučimo da češće korsitimo prednosti osmeha.

Prevod: Mirjana Petrović

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s